Facts om Fald

WHO Verdenssundhedsorganisationen Har sat fokus på fald og udtaler at fald er den næststørste årsag til alvorlige skader og...

Børnehold er rykket ind 🙂

Børnehold træner i Fanøhallen 🤸‍♀️🤸‍♂️ Redskaberne er flyttet over og er opmagasineret bagerst/langs væggene i den store sal. Anja...