Børnehold er rykket ind 🙂

Børnehold træner i Fanøhallen 🤸‍♀️🤸‍♂️

Redskaberne er flyttet over og er opmagasineret bagerst/langs væggene i den store sal.

Anja arrangerede seje hjælpere til overflytningen

Børneholdene er således kommet i tørvejr igen 🙂