Facts om Fald

WHO Verdenssundhedsorganisationen

Har sat fokus på fald og udtaler at fald er den næststørste årsag til alvorlige skader og dødsfald, over 600.000 mennesker i verden mister hvert år livet pga. fald. Det er især de ældre som har problemer med faldet, men ser man på folkeskolebørn viser det, at 26 % af faldulykkerne sker i skoleregi.

I Danmark falder mere end 110.000 personer om året. Ud af dem dør 750 personer om året, hvilket vil svare til ca. 2 personer om dagen. Hovedsageligt er det de ældre som er mest udsat og har den største andel af fald. Uanset alder kan faldteknik læres af alle og vi står klar til at lære dig det.

Undersøgelser viser at faldulykker blandt danske børn er årsag til:

  • 2.600 hospitalsindlæggelser

  • 64.000 skadestuebesøg

  • 25.000 hjernerystelser

  • 5-15 % får langvarige følger og nogle endda blodsamlinger i hjernen

Ude på arbejdspladsen er sandsynligheden for at falde også til stede. På fabrikken kan medarbejderen snuble over nogle rør. Eller det kan være skolelæreren som snubler over tasken.

  • Hver 5. arbejdsulykke skyldes fald

  • Hver 4. langtidssygemelding blandt undervisere og pædagoger skyldes fald.

Kilde: Safefall.dk