Børneattester

Fanø Gymnastik & Idræt har husket børneattesterne.

Da folketinget i 2005 vedtog lov om krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børen under 15 år. Overholdes loven ikke kan idrætsforeningen straffes med bøde.

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, instruktør, leder mv., som er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle krænkelser. En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for seksuelle krænkelse af børn og har overtrådt et eller flere af følgende punkter i straffeloven:

  • incest, samleje eller anden kønslige omgang med børn under 15 år.
  • udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

Ovenstående er et uddrag af en kampagne som DGI (dansk gymnastik og idræt), DIF (danmarks idræts forbund - olympiske komite) og DFIF (dansk firmaidrætsforbund) har sendt ud til alle foreninger som er medlem af enten DGI, DIF eller DFIF.

For at vi i Fanø Gymnastik & Idræt kan sikre vores medlemmer. Så siger vi ikke at "vores instruktører er alle over 50 år" eller "vi har ikke tid til at indhente børneattester".

Nej i vores forening der skal et barn have tillid til sine trænere, hjælpetrænere og ledere, og forældrene må ikke tvivle på sikkerheden, men I skal trygt sende jeres børn hen i hallen til os, så derfor søger vi hvert år nye børneattester på alle lederere, trænerer og hjælpetrænere.