Børneattester

Fanø Gymnastik & Idræt har husket børneattesterne.

I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv. For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere, ledere, instruktører el.a., som er i direkte og vedvarende kontakt med børen under 15 år. Overholdes loven ikke kan idrætsforeningen straffes med bøde.

Indhenter foreningen en børneattest på en træner, instruktør, leder el.a., som er negativ, betyder det, at man ikke har nogen domme vedrørende seksuelle krænkelser. En positiv børneattest betyder derimod, at man er dømt for seksuelle krænkelse af børn og har overtrådt et eller flere af følgende punkter i straffeloven:

  • Incest, samleje eller anden kønslige omgang med børn under 15 år.
  • Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi.
  • Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år.

For at vi i Fanø Gymnastik & Idræt kan sikre vores medlemmer. Så siger vi ikke at "vores instruktører er alle over 50 år" eller "vi har ikke tid til at indhente børneattester".

Nej, i vores forening, skal et barn have tillid til sine trænere, hjælpetrænere og ledere og forældre må ikke tvivle på sikkerheden. Fordi I trygt skal kunne sende jeres børn hen i hallen til os, søger vi hvert år for nye børneattester på alle ledere, trænere og hjælpetrænere.