Fritidspas

Fanø Kommune tilbyder FRITIDSPAS  - et tilskud eller fuld tilbage-/betaling af kontingent til børn og unges fritidsaktiviteter. Klik her - der ligger et word/pdf dokument som du skal udfylde og underskrive.

Fanø Kommune - fritidspas

Fanø Kommune skriver således:

"I Fanø Kommune ønsker vi at bidrage til at alle børn og unge trives.

Et fritidspas giver børn og unge mulighed for at få et aktivt og meningsfyldt fritidsliv.

Et fritidspas kan udgøre et kontingent til en fritidsaktivitet eller et tilskud til køb af udstyr eller transport.

Endeligt kan fripasset udgøre en såkaldt følgeven. En følgeven kan hjælpe barnet i gang med en ny fritidsaktivitet (følge til og fra, eller bidrage med hjælp og støtte undervejs).

Tildeling af fripas sker efter en individuel vurdering af barnets behov.

Fritidspasset kan benyttes i alle etablerede fritidstilbud."

Vores kasserer vil gerne hjælpe med at udfylde eller videresende fakturaer hvis det er nødvendigt.

Ring eller skriv til 28940104 eller fanogymogidraet@gmail.com